Galego Español
Proxecto Iles en Facebook Proxecto Iles en twitter Ponte Emprego en twitter

   
NOTA IMPORTANTE: Este é un sistema de axuda para a elaboración do curriculo. Os datos que incluirás a continuación nos diferentes campos non se gravarán na base de datos do Proxecto ILES do Concello de Pontevedra. Polo tanto, o CV resultante non supón, en ningún caso, ningunha vinculación á base de datos de emprego do Concello de Pontevedra.

CREA O TEU CV

O currículo é o documento fundamental para acadar o traballo desexado, debe de ser o primeiro golpe de efecto para que a empresa te chame para unha entrevista asi que terás que crealo dun xeito atractivo, claro e conciso.

É moi importante que sigamos as 4 CLAVES ILES, o CV debe:

suscitar o Interés
  invitar á Lectura
       crear Expectación
 provocar Salto

O primeiro debe ser suscitar o Interés, para que o teu CV, entre tantos, sexa o escollido. En segundo lugar, se presente de tal xeito que invite á Lectura, que a persoa lle apeteza ler o contido do mesmo. Crear Expectación é fundamental para provocar o Salto, o salto á segunda fase, á entrevista, que é, en realidade, o que queremos conseguir, para darnos a coñecer e podernos 'vender' na mesma.

4 CONSELLOS ILES:
• Linguaxe clara, concisa, concreta. Linguaxe telegráfica. Nunca frases largas e elaboradas.
• Non redactar en 1ª nin en 3º persoa.
• Revisa as faltas de ortografía antes de imprimir ou gardar
• Se hai algún apartado onde non tes información de relevancia , omite ese punto.

Comenzar agora a escribir o currículo
A continuación tes un formulario sinxelo que che permitirá confeccionalo, puidendo imprimilo, gardalo, envíalo ó teu correo electrónico e mesmo xuntar unha foto. Tras completalo terás a opción de elexir entre tres modelos de CV distintos. Escolle o que máis che guste.

 Datos Persoais
 • Nome e Apelidos:
  Indica o teu nome e apelidos, por exemplo: Manuel Castiñeira Gutierrez
 • Enderezo:
  Indica o teu enderezo, por exemplo: Rua Guitierrez Mellado Nº12
 • Localidade:
  Indica a tua localidade de residencia, por exemplo: 36001 Pontevedra
 • Provincia:
  Indica a tua provincia de residencia, por exemplo: Pontevedra
 • Nacionalidade:
  Indica a tua nacionalidade, por exemplo: Española
 • Data Nacemento:
  Indica a tua data de nacemento, por exemplo: 01/02/1975
 • Teléfono:
  Indica o teu teléfono onde desexas ser contactado (ben pode ser un fixo ou un móbil), por exemplo: 986 11 22 33
 • Email:
  Indica o teu e-mail con todas as letras, por exemplo: exemplo@exemplo.com
 • Permiso de Conducir:
  ( Especificar tipo de carné )
  Indica os permisos de conducir que dispós, por exemplo: B         Indica se dispós de vehículo propio
 Formación académica ( indicar do máis actual ao máis antigo )
 • Indica o curso ou denominación do título obtido, por exemplo: Técnico Auxiliar Administrativo    Indica o ano ou anos desta formación académica, por exemplo: 2009 ou se son varios anos 2009-2011    Indica o nome do centro desta formación académica, por exemplo: IES Outeiral    Indica os anos empregados nesta formación académica, por exemplo: 3

+ Engadir máis datos de Formación Académica

 Formación Complementaria ( cursiños, seminarios, xornadas, etc. )   ( indicar do máis actual ao máis antigo )
 • Indica o curso ou denominación do título obtido, por exemplo: Técnico Auxiliar Administrativo    Indica o ano ou anos desta formación académica, por exemplo: 2009 ou se son varios anos 2009-2011    Indica o nome do centro desta formación académica, por exemplo: IES Outeiral    Indica as horas empregadas nesta formación académica complementaria, por exemplo: 40

+ Engadir máis datos de Formación Complementaria

 Experiencia Profesional ( indicar as experiencias máis relevantes )   ( indicar da máis actual á máis antiga )
 • Indica o posto ocupado, por exemplo: Técnico de Mantemento    Indica o nome da empresa empregadora, por exemplo: Carpata S.A.    Indica a data de inicio e fin da contratación, por exemplo: Abril 2009 - Xaneiro 2012

+ Engadir máis datos de Formación Profesional

 Informática ( indicar programa e nivel )
 • Indicar Programa    Indicar Nivel   

+ Engadir máis datos de Informática

 Idiomas ( indicar idioma e nivel )
 • Indicar Idioma    Indicar Nivel   

+ Engadir máis datos de Idiomas

 Outros datos de Interese   ( indicar dispoñibilidade xeográfica ou horaria, aptitudes, ou outros datos que consideres de interese )
 • Outros datos de Interese:
  Indica outros datos de interese que consideres oportunos, por exemplo: Dispoñibilidade xeográfica ou horaria, aptitudes, etc.
 •  Seleccionar Foto
  •   Achega unha foto carné (é optativo). Por favor utiliza o formato .jpg

  Enviar o meu CV a miña dirección de correo electrónico

  Acepto Termos e Condicións:  Os datos recibidos serán empregados unicamente para a elaboración do CV e en todo momento respectarase o que sinala a Lei de protección de datos -Lei Orgánica 15/1999, do 13/XII, de protección de datos de carácter persoal e Real Decreto 994/1999, do 11/VI, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

  Deseño 1

  Deseño 2

  Concello de Pontevedra Ministerio de Política Territorial Fondo Social Europeo
  ILES