Galego Español
Proxecto Iles en Facebook Proxecto Iles en twitter Ponte Emprego en twitter

 
Boletín PONTEemprego
Proxecto ILES - Coñecenos
Participantes
Pacto Local polo Emprego
Obxectivos
Restaurantes Abertos con servizo a doicilio ou recollida no local
Crear Currículum Vitae
Crear Carta de Presentación
   

OBXECTIVOS


Que nos Propomos con este Proxecto


• Ofrecer ás persoas desempregadas unha oportunidade de formación teórica acompañada de prácticas laborais (a través de itinerarios de inserción) no sector servizos de atención a maiores dependentes, infancia, persoas con discapacidades e en situación de risco de exclusión social.


• Inserir socio-laboralmente aos/as participantes no proxecto favorecendo a creación de emprego promovendo e apoiando iniciativas de autoemprego no ámbito dos novos xacementos, relacionados coa prestación de servizos de antención a colectivos con especiais dificultades.


• Promover a elaboración de procesos de cocertación e consenso  destinados a formular pactos locais polo emprego e creación de redes de intercambio de coñecementos.


• Impulsar a elaboración de estudos de prospección de necesidades formativas para o emprego.

Concello de Pontevedra Ministerio de Política Territorial Fondo Social Europeo
ILES